ADRES PRACOWNI:

Cezarex
ul. Nadbaryczna 3a
63- 430 Odolanów k/ Ostrowa Wielkopolskiego

tel. ( 0- 62 ) 733-14-31
e-mail: cezariusz.slomkowski@wp.plDYSTRYBUTORZY:

HAGNES P.W., Jan Oleksy,
ul. Zamkowa 5
30-301 Kraków,

tel./fax (0-12) 269-36-77, tel. 266-62-07
tel. kom. 601-405-778

e-mail: hagnes@hagnes.pl
http://www.hagnes.pl